NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doplňovací fond
putovní soubor, putovní knihovna, putovní fond
Soubor knihovních jednotek, který je předáván nebo zapůjčen knihovnám, které nemají samostatné doplňování knihovních fondů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000755.htm ]