NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dopravník knih
Mechanizační zařízení pro dopravu knihovních jednotek v prostorách knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000756.htm ]