NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
evidence knihovního fondu
Vedení záznamů o knihovních jednotkách v přírůstkovém a úbytkovém seznamu (katalogu). Součástí evidence je i sledování výpůjček a dočasné dislokace částí knihovního fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:32]
[ŠIMOVÁ-1975:215]
[PECH-1986:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000758.htm ]