NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formátově pořadové stavění
Uspořádání knihovního fondu podle formátu a dále podle přiděleného pořadového čísla. Multiplikáty a vícesvazková díla se řadí vedle sebe.
[ORGANIZACE-1967:37-38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000759.htm ]