NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přírůstkově formátové stavění
numerus saltans
Stavění knihovního fondu podle přírůstkových čísel s ohledem formát a multiplikáty a vícesvazková díla.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:97]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000761.htm ]