NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
geografické stavění
zeměpisné stavění
Uspořádání knihovního fondu podle místa vydání nebo podle místa, o němž dílo pojednává.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98]
[ŠIMOVÁ-1975:229]
[ORGANIZACE-1967:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000763.htm ]