NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační fond
Průběžně doplňovaný soubor dokumentů spolu s dokumentografickým a faktografickým fondem knihovny nebo informační instituce.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[ŠIMOVÁ-1975:218]
[STRAKA-1990:73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000765.htm ]