NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační systém knihovny
Systém informací o organizaci a službách knihovny.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000766.htm ]