NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní fond
fond knihovny (nespr.), dokumentový fond (hist.)
Cíleně vytvářený, zpravidla průběžně doplňovaný a uspořádaný soubor knihovních jednotek určité knihovny, který je odborně zpracovaný, optimálně uložený a zpřístupňovaný uživatelům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[ŠIMOVÁ-1975:219]
[SMETÁČEK-1984:24]
[STRAKA-1990:43]
KNIHOVNÍ ZÁKON-2001:§2
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[ŠIMOVÁ-1975:219]
[SMETÁČEK-1984:24]
[STRAKA-1990:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000768.htm ]