NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní zarážka
Jednoduché zařízení umožňující svislé umístění knihovní jednotky na regálovou polici.
[NOVÁKOVÁ-1984:55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000771.htm ]