NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lokační údaj
lokační informace
Údaj určující místo uložení konkrétní knihovní jednotky.
[STRAKA-1990:119]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000773.htm ]