NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální fond
Část knihovního fondu obsahující dokumenty se vztahem k regionu, v němž knihovna působí.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000774.htm ]