NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mimořádná revize knihovního fondu
Revize knihovního fondu prováděná po mimořádné události (např. po přestěhování fondu, přírodních katastrofách nebo vloupání do prostor knihovny) a při výměně pracovníků odpovědných za knihovní fond.
[ORGANIZACE-1967:49-52]
[ULLMANNOVÁ-1984:174-175]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000776.htm ]