NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obrat knihovního fondu
Statistický ukazatel, který udává počet výpůjček z knihovního fondu za určité období.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:69]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000778.htm ]