NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odpis knihovních jednotek
Odepsání zastaralých, nevhodných, poškozených nebo ztracených knihovních jednotek z přírůstkového seznamu (katalogu) a jejich evidence v úbytkovém seznamu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:70]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000779.htm ]