NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
organizace knihovního fondu
Souhrn odborných činností spočívajících v pořádání knihovního fondu (zařazování, technika uložení, vyřazování knihovních jednotek) a jejich ochraně.
[ORGANIZACE-1967:254-263]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:22]
[INFORMAČNÍ FONDY-1987:9-10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000780.htm ]