NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zkrácená revize knihovního fondu
namátková revize knihovního fondu (zř.)
Revize knihovního fondu, při které se reviduje pouze část fondu a která má proto pouze orientační charakter. Z výsledků zkrácené revize lze odvodit celkový stav, úroveň ochrany a zabezpečení fondu.
[ORGANIZACE-1967:49-52]
[ULLMANNOVÁ-1984:175]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000783.htm ]