NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prověrka knihovního fondu
Kontrola knihovního fondu z hlediska jeho obsahového profilu, aktuálnosti nebo správného uložení knih na regálech.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000786.htm ]