NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příruční knihovna
příruční fond (nevh.)
Soubor knihovních jednotek obsahující základní díla z oborů podle profilu knihovny a dokumenty encyklopedického charakteru.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:52-82]
[SMETÁČEK-1984:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000787.htm ]