NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přírůstkové číslo
akcesní číslo (zast.)
Průběžné, jedinečné, nepřenosné číslo každé knihovní jednotky, pod kterým je knihovní jednotka zapsána do přírůstkového seznamu.
[ŠIMOVÁ-1975:216]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000789.htm ]