NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přírůstkový katalog
akcesní katalog (zast.)
Služební lístkový katalog obsahující záznamy o přírůstcích knihovních jednotek za určité časové období v abecedním pořádku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000790.htm ]