NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přírůstkový seznam
přírůstková kniha (nespr.), akcesní kniha
Systém evidence knihovního fondu (tiskopis nebo elektronický systém), do kterého jsou pod svým jedinečným přírůstkovým číslem zapisovány údaje o všech nově získaných knihovních jednotkách v pořadí, v jakém byly do knihovny získány.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:91]
[ŠIMOVÁ-1975:216]
[ORGANIZACE-1967:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000791.htm ]