NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regálový metr
Jednotka pro výpočet kapacity skladiště. Představuje obvykle 50 knihovních jednotek.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000793.htm ]