NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reorganizace fondu
Druh pohybu knihovního fondu, který spočívá v přesunu fondu do jiných prostor knihovny nebo změně stavění knihovních jednotek.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:81]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000794.htm ]