NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
revize knihovního fondu
generální revize knihovního fondu
Porovnání skutečného stavu knihovních jednotek se stavem evidence a výpůjček.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:87]
[ŠIMOVÁ-1975:232]
[ORGANIZACE-1967:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000795.htm ]