NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
revizní ztráta
Evidence nezvěstných knihovních jednotek, které byly zjištěné při revizi knihovního fondu.
[ORGANIZACE-1967:49-52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000796.htm ]