NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
seznam úbytků knihovního fondu
katalog ztrát knihovního fondu (zast.), úbytkový seznam
Základní evidenční doklad knihovny, který obsahuje veškeré úbytky knihovního fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[PECH-1986:51]
[ORGANIZACE-1967:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000799.htm ]