NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skladiště knihovního fondu
knihovní sklad
Prostor sloužící k uložení knihovního fondu, který je zpravidla nepřístupný uživatelům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000802.htm ]