NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
služební fond
Vybrané knihovní jednotky, které slouží jako pomůcka pracovníkům knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000803.htm ]