NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
speciální depozitář
Skladiště umožňující uchovávat různé druhy nosičů informací ve vhodném způsobu uložení zajišťující ochranu dokumentů před nepříznivými klimatickými a jinými vnějšími vlivy.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000804.htm ]