NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
speciální fond
specializovaný fond (nespr.), zvláštní fond
Části knihovního fondu soustřeďující knihovní jednotky podle druhů nosičů nebo obsahu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000805.htm ]