NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stavění knihovního fondu
ukládání dokumentů
Uspořádání knihovního fondu podle určitého systému, který umožňuje zpětné vyhledání knihovních jednotek a jejich ochranu.
[ŠIMOVÁ-1975:215]
[SMETÁČEK-1984:215]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:97]
[STRAKA-1990:193]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000806.htm ]