NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systematické stavění
Uspořádání knihovních fondů podle tříd systematické klasifikace (nejčastěji se jedná o MDT nebo DDT).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98]
[SMETÁČEK-1984:89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000807.htm ]