NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systematicko-abecední stavění
Uspořádání knihovních fondů podle tříd systematické klasifikace a dále abecedně podle jmen autorů nebo prvního slova názvu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000808.htm ]