NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úbytek
Souhrn vyřazených nebo ztracených knihovních jednotek za určité časové období, zapsaný do seznamu úbytků z knihovního fondu.
[VODIČKOVÁ-1967:107]
[SMETÁČEK-1984:99]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000813.htm ]