NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
univerzální knihovní fond
Knihovní fond zahrnující více vědních oborů a druhů dokumentů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000814.htm ]