NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
volný výběr
bezprostředně přístupný fond
Zpřístupňování celého nebo části knihovního fondu přímým přístupem uživatelů bez zprostředkování knihovníkem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[SMETÁČEK-1984:103]
[INFORMAČNÍ FONDY-1987:14-15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000816.htm ]