NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výběrový regál
Specifické místo v knihovně, kde je pro propagační účely vystavena nejnovější nebo aktuální literatura.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:85]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000817.htm ]