NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyřazování dokumentů
Aktualizace knihovního fondu vyřazením zastaralých, poškozených anebo ztracených knihovních jednotek podle předem daných kriterií.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:113]
[ŠIMOVÁ-1975:217]
[ORGANIZACE-1967:279]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000819.htm ]