NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vázaný výběr
zprostředkovaný přístup k fondům
Knihovní fond, který je přístupný čtenářům pouze prostřednictvím osoby knihovníka.
[INFORMAČNÍ FONDY-1987:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000820.htm ]