NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ztráta knihovní jednotky
Ztráta může být způsobena uživatelem, který knihu nevrátí, nebo špatným zařazením dokumentu do fondu (dočasná ztráta knihy). Mnohdy svědčí o nedostatečné ochraně fondu v knihovně. Ztráta se řeší odpisem knihovní jednotky z knihovního fondu.
[ORGANIZACE-1967:23-26]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000821.htm ]