NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářská kabina
studijní kout, carrel
Uzavřený prostor pro uživatele umožňující využívat zejm. audiovizuální knihovní jednotky.
[ULBRICHOVÁ-1986:128]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000823.htm ]