NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
karuselové skladování
karuselový regál
Uložení knihovních jednotek ve speciální otáčecí regálové konstrukci.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000827.htm ]