NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochranný režim
Souhrn vnitřních opatření knihovny k uchování celého nebo části knihovního fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:71]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000830.htm ]