NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osový rozestup regálů
Šířka jednotlivé regálové konstrukce.
[NOVÁKOVÁ-1984:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000831.htm ]