NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
posuvný regál
Knihovní regál, který se dá posunovat po speciálních kolejnicích.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:85]
[ŠIMOVÁ-1975:301]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000832.htm ]