NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
signatura
Číselné nebo alfanumerické vyjádření místa uložení knihovní jednotky v knihovním fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[ŠIMOVÁ-1975:231]
[SMETÁČEK-1984:84]
[ORGANIZACE-1967:31]
[STRAKA-1990:170]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000834.htm ]