NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fonotéka
diskotéka (zř.), zvuková knihovna
Sbírka zvukových dokumentů obvykle uchovávaná a zpřístupňovaná ve speciálním oddělení knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:34]
[SMETÁČEK-1984:25]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:72]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000839.htm ]