NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rezervní fond
duplikátní fond (zř.), fond duplikátů, depozitní fond
Služební fond duplicitní nebo neprofilové literatury sloužící zejm. k výměně s jinými knihovnami.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000840.htm ]