NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
CD-I
interaktivní kompaktní disk
Druh disku CD kombinující obrázky, video, zvuk a programy a umožňující uživateli interaktivní zásahy do sledovaného díla. Jediným zařízením, na kterém se dají tyto disky přehrát, jsou přehrávače CD-I, které se od roku 1999 nevyrábí. Zatímco ve světě se využívaly jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti zábavy (počítačové hry, hudba aj.), v ČR se nikdy nerozšířily.
[ISBD(ER)-1998:5]
[LEDA-1994:99]
[HLAVENKA-1995:30]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000842.htm ]